-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Bir kateter yardımıyla, mesanenin sıvıyla doldurulduğu çalışmalardır. Ürodinamik çalışmalar, hastalarda rahatsız edici ağrıya neden olmamaktadır. Bu çalışmalar mesane içi basınçlar ve mesane ağzındaki tutma kaslarının yeterli olup olmadığı hakkında değerli bilgiler vermektedir.

 

 

 

İletişim Bilgileri

• Fax:212 635 08 40 •

Tüm Hakları suBRosa A.Ş' ye Aittir.